شبکه افسران تحقیق همیار بیمه در راستای پیشگیری‌های خصوصی با استفاده از افسران بازنشسته همکار ( اعم از افسران کارشناس رسمی راهور و افسران متخصص کشف جرم آگاهی مستقر در تهران و تمامی استان‌ها ) در بررسی تائید یا رد علت حادثه، تحقیق در مورد پرونده‌های مشکوک که احتمال تبانی در آن‌ها موجود است، همچنین ارائه راهکار به بیمه گران در مورد نحوه اعتراض به مواردی که احساس می شود حقوق بیمه گر ضایع شده در شاخه‌های مختلف انجام وظیفه می نماید. این نهاد و تشکیلات به پشتوانه سوابق حرفه‌ای کارشناسان تحقیق خود، می تواند به عنوان حامی بیمه‌گران و بطور کلی صنعت بیمه باشد.